SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

HISTORYJKA UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. User story


Historyjka użytkownika – wysokopoziomowe wymaganie użytkownika lub wymaganie biznesowe, często używane w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania, w typowych sytuacjach składające się z jednego lub więcej zdań w codziennym lub biznesowym języku, opisujące funkcjonalność potrzebną użytkownikowi, kryteria niefunkcjonalne oraz kryteria akceptacji.

Patrz także


User story – a high-level user or business requirement commonly used in agile software development, typically consisting of one or more sentences in the everyday or business language capturing what functionality a user needs, any non-functional criteria, and also includes acceptance criteria.

See also