SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

HISTORYJKA UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user story


Wymóg użytkownika lub biznesowy składający się z jednego zdania wyrażonego w języku codziennym lub biznesowym, określający funkcjonalność której potrzebuje użytkownik, uzasadnienie, wszelkie kryteria niefunkcjonalne, a także kryteria akceptacji.


A user or business requirement consisting of one sentence expressed in the everyday or business language which is capturing the functionality a user needs, the reason behind it, any non-functional criteria, and also including acceptance criteria.