SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

IDEAL

WSTECZ

ang. IDEAL


Model doskonalenia organizacji, który służy jako harmonogram (ang. roadmap) przy rozpoczynaniu, planowaniu i wdrażaniu działań doskonalących. Nazwa modelu IDEAL jest akronimem od angielskich nazw pięciu faz opisywanych przez model: rozpoczęcie (ang. initializing), diagnozowanie (ang. diagnosis), ustanawianie (ang. establishing), działanie (ang. acting) oraz uczenie się (ang. learning).


An organizational improvement model that serves as a roadmap for initiating, planning, and implementing improvement actions. The IDEAL model is named for the five phases it describes: initiating, diagnosing, establishing, acting, and learning.