SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

IDENTYFIKACJA KONFIGURACJI

WSTECZ

ang. Configuration identification


Identyfikacja konfiguracji – element zarządzania konfiguracją składający się z wyboru elementów konfiguracji, z których ma składać się system oraz zapisu ich funkcjonalnych i fizycznych właściwości w dokumentacji technicznej.

Bibliografia:IEEE 610


Configuration identification – an element of configuration management, consisting of selecting the configuration items for a system and recording their functional and physical characteristics in technical documentation.