SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

INCYDENT

WSTECZ

ang. Incident


Incydent – każde zdarzenie wymagające zbadania.

Wg:IEEE 1008


Incident -any event occurring that requires investigation.