SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INFORMATYKA ŚLEDCZA

WSTECZ

ang. computer forensics


Praktyka określająca dlaczego atak na zabezpieczenia się powiódł i oceniająca wyrządzone szkody.


The practice of determining how a security attack has succeeded and assessing the damage caused.