SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

INSPEKCJA

WSTECZ

ang. Inspection


Inspekcja – rodzaj przeglądu koleżeńskiego polegający na wizualnej weryfikacji dokumentów w celu wykrycia defektów, np. niezgodności ze standardami projektowymi lub dokumentacją wyższego poziomu. Jest to najbardziej formalna technika przeglądu, zawsze oparta na udokumentowanej procedurze.

Wg:IEEE 610

Wg:IEEE 1028

Patrz także


Inspection – a type of peer review that relies on visual examination of documents to detect defects, e.g. violations of development standards and non-conformance to higher level documentation. The most formal review technique and therefore always based on a documented procedure.

See also