SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INSPEKCJA

WSTECZ

ang. inspection


Typ formalnego przeglądu przeprowadzanego w celu identyfikacji problemów w produkcie prac, dostarczający dane pomiarowe pozwalające na ulepszenie procesu przeglądu oraz procesu wytwarzania oprogramowania.

Źródło: After ISO 20246


A type of formal review to identify issues in a work product, which provides measurement to improve the review process and the software development process.

Reference: After ISO 20246