SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INSTALOWALNOŚĆ

WSTECZ

ang. installability


Stopień, w jakim moduł lub system może zostać pomyślnie zainstalowany lub odinstalowany w określonym środowisku.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can be successfully installed and/or uninstalled in a specified environment.

Reference: After ISO 25010