SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INTEGRALNOŚĆ

WSTECZ

ang. integrity


Stopień w jakim moduł lub system zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi oraz modyfikacji modułu, systemu lub danych.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system allows only authorized access and modification to a component, a system or data.

Reference: After ISO 25010