SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

WSTECZ

ang. emotional intelligence


Zdolność, umiejętność i biegłość w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu emocjami własnymi, innych ludzi lub grup.


The ability, capacity, and skill to identify, assess, and manage the emotions of one’s self, of others, and of groups.