SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INTERFEJS LINII KOMEND

WSTECZ

ang. command-line interface


Rodzaj interfejsu, w którym informacje są przekazywane w postaci linii komend. (CLI od ang. Command-Line Interface).

Akronim: CLI


A type of interface in which the information is passed in form of command lines.

Acronym: CLI