SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user interface


Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.


All components of a system that provide information and controls for the user to accomplish specific tasks with the system.