SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INWENTARZ ANALIZY I POMIARU STRON INTERNETOWYCH

WSTECZ

ang. Website Analysis and Measurement Inventory


Komercyjna usługa analizy stron internetowych, dostarczająca kwestionariusz do pomiaru satysfakcji użytkowników i oceny realizacji celów biznesowych online. (WAMMI – od ang. Website Analysis and MeasureMent Inventory).

Akronim: WAMMI


A commercial website analysis service providing a questionnaire for measuring user experience and assessing delivery of business goals online.

Acronym: WAMMI