SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INWENTARZ POMIARÓW UŻYTECZNOŚCI OPROGRAMOWANIA

WSTECZ

ang. Software Usability Measurement Inventory


Oparte na kwestionariuszach narzędzie do testowania użyteczności, które mierzy i porównuje doświadczenie użytkowników. (SUMI – od ang. Software Usability Measurement Inventory).

Akronim: SUMI

Źródło: Kirakowski93


A questionnaire-based usability testing tool that measures and benchmarks user experience.

Acronym: SUMI

Reference: Kirakowski93