SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INŻYNIER TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

WSTECZ

ang. test automation engineer


Osoba odpowiedzialna za projektowanie, implementację i pielęgnację architektury testów automatycznych, jak też za techniczny rozwój skutecznych rozwiązań testów automatycznych.


A person who is responsible for the design, implementation and maintenance of a test automation architecture as well as the technical evolution of the resulting test automation solution.