SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

INŻYNIERIA SPOŁECZNA

WSTECZ

ang. social engineering


Próba nakłonienia kogoś do ujawnienia informacji (np. hasła), które mogą zostać użyte do ataku na systemy lub sieci.

Źródło: NIST.IR.7298


An attempt to trick someone into revealing information (e.g., a password) that can be used to attack systems or networks.

Reference: NIST.IR.7298