SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ITERACYJNY MODEL WYTWARZANIA

WSTECZ

ang. Iterative development model


Iteracyjny model wytwarzania – metoda wytwarzania oprogramowania, w której projekt jest podzielony na dużą ilość iteracji. Iteracja stanowi zamknięty cykl wytwórczy dający w wyniku działającą wersję produktu (wewnętrzną lub zewnętrzną) będącą podzbiorem finalnego produktu, który rozrasta się z iteracji na iterację aż do powstania produktu końcowego.


Iterative development model – a development life cycle where a project is broken into a usually large number of iterations. An iteration is a complete development loop resulting in a release (internal or external) of an executable product, a subset of the final product under development, which grows from iteration to iteration to become the final product.