SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ITERACYJNY MODEL WYTWARZANIA

WSTECZ

ang. iterative development model


Rodzaj cyklu wytwarzania oprogramowania, w którym moduł lub system jest wytwarzany w serii powtarzanych cykli.


A type of software development lifecycle model in which the component or system is developed through a series of repeated cycles.