SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

JAKOŚĆ DANYCH

WSTECZ

ang. Data quality


Jakość danych – cecha danych, która pokazuje ich poprawność względem predefiniowanych kryteriów, np. wymagań biznesowych, wymagań na integralność danych, spójność danych.


Data quality – an attribute of data that indicates correctness with respect to some pre-defined criteria, e.g., business expectations, requirements on data integrity, data consistency.