SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

JAKOŚĆ OPARTA NA UŻYTKOWNIKU

WSTECZ

ang. user-based quality


Podejście odnoszące się do jakości, zgodnie z którym jakość to zdolność zaspokojenia potrzeb, pragnień i wymagań użytkownika (użytkowników). Produkt lub usługa, która nie spełnia potrzeb użytkownika, prawdopodobnie nie znajdzie żadnych użytkowników. Jest to warunkowe, uzależnione od kontekstu podejście do jakości, ponieważ różne właściwości biznesowe wymagają produktu różnej jakości.

Źródło: after Garvin

Zobacz również: jakość w oparciu o wytwarzanie, jakość w oparciu o produkt, jakość w oparciu o przekraczanie oczekiwań, jakość w oparciu o wartość


A view of quality, wherein quality is the capacity to satisfy needs, wants and desires of the user(s). A product or service that does not fulfill user needs is unlikely to find any users. This is a context dependent, contingent approach to quality since different business characteristics require different qualities of a product.

Reference: after Garvin

See also: manufacturing-based quality, product-based quality, transcendent-based quality, value-based quality