SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

JAKOŚĆ W OPARCIU O PRODUKT

WSTECZ

ang. Product-based quality


Jakość w oparciu o produkt – spojrzenie na jakość, przy czym pojęcie jakości jest oparte o dobrze zdefiniowany zbiór atrybutów jakości; te atrybuty muszą być mierzalne w sposób obiektywny i ilościowy. Różnice w jakości produktów tego samego typu muszą się dawać prześledzić aż do sposobu w jaki konkretne atrybuty jakości zostały urzeczywistnione.

Wg:Garvin

Patrz także


Product-based quality – a view of quality, wherein quality is based on a well-defined set of quality attributes. These attributes must be measured in an objective and quantitative way. Differences in the quality of products of the same type can be traced back to the way the specific quality attributes have been implemented.

See also