SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

JAKOŚĆ W OPARCIU O PRODUKT

WSTECZ

ang. product-based quality


Podejście odnoszące się do jakości, zgodnie z którym jakość jest oparta na dobrze zdefiniowanym zbiorze atrybutów jakości, te atrybuty muszą być mierzalne w sposób obiektywny i ilościowy. Różnice w jakości produktów tego samego typu muszą się dawać prześledzić aż do sposobu, w jaki konkretne atrybuty jakości zostały urzeczywistnione.


A view of quality, wherein quality is based on a well-defined set of quality characteristics. These characteristics must be measured in an objective and quantitative way. Differences in the quality of products of the same type can be traced back to the way the specific quality characteristics have been implemented.