SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

JAKOŚĆ W OPARCIU O PRZEKRACZANIE OCZEKIWAŃ

WSTECZ

ang. Transcendent-based quality


Jakość oparta o przekraczanie oczekiwań – spojrzenie na jakość, gdy jakość nie może być dokładnie zdefiniowana, ale rozpoznajemy ją gdy ją widzimy lub jesteśmy świadomi jej braku, gdy nie występuje. Jakość zależy od percepcji oraz odczucia jednostki lub grupy w stosunku do produktu.

Wg:Garvin

Patrz także


Transcendent-based quality – a view of quality, wherein quality cannot be precisely defined, but we know it when we see it, or are aware of its absence when it is missing. Quality depends on the perception and affective feelings of an individual or group of individuals towards a product.

See also