SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

JAKOŚĆ W OPARCIU O WARTOŚĆ

WSTECZ

ang. Value-based quality


Jakość w oparciu o wartość – spojrzenie na jakość, gdzie jakość jest zdefiniowana przez cenę. Jakość produktu lub usługi rozumiemy jako to, co dostarcza pożądane wykonanie przy akceptowalnym koszcie. Jakość jest określana w procesie decyzyjnym interesariuszy na zasadzie coś za coś; czynniki brane pod uwagę to czas, pracochłonność i koszt.

Wg:Garvin

Patrz także


Value-based quality – a view of quality, wherein quality is defined by price. A quality product or service is one that provides desired performance at an acceptable cost. Quality is determined by means of a decision process with stakeholders on trade-offs between time, effort and cost aspects.

See also