SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

JAKOŚĆ W OPARCIU O WYTWARZANIE

WSTECZ

ang. Manufacturing-based quality


Jakość w oparciu o wytwarzanie – spojrzenie na jakość, w którym jakość jest mierzona przez stopień, w jakim produkt lub usługa jest zgodna z zamierzonym projektem i wymaganiami. Jakość wynika z użytego procesu (użytych procesów).

Wg:Garvin

Patrz także


Manufacturing-based quality – a view of quality, whereby quality is measured by the degree to which a product or service conforms to its intended design and requirements. Quality arises from the process(es) used.

See also