SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

JAKOŚĆ

WSTECZ

ang. quality


Stopień, w jakim moduł lub system spełnia określone wymagania domniemane potrzeby różnych interesariuszy.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system satisfies the stated and implied needs of its various stakeholders.

Reference: After ISO 25010