SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

KARTA KONTROLNA

WSTECZ

ang. Control chart


Karta kontrolna – statystyczne narzędzie zarządzania procesem, używane do monitorowania procesu i określania czy jest statystycznie kontrolowany. Pokazuje graficznie wartość średnią oraz górną i dolną granicę kontrolną procesu (wartości najwyższe i najniższe).


Control chart – a statistical process control tool used to monitor a process and determine whether it is statistically controlled. It graphically depicts the average value and the upper and lower control limits (the highest and lowest values) of a process.