SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KARTA KONTROLNA

WSTECZ

ang. control chart


Statystyczne narzędzie zarządzania procesem, używane do monitorowania procesu i określania, czy jest on statystycznie kontrolowany. Pokazuje graficznie wartość średnią oraz górną i dolną granicę kontrolną procesu (najwyższe i najniższe dopuszczalne wartości).

Synonimy: karta Shewharta


A statistical process control tool used to monitor a process and determine whether it is statistically controlled. It graphically depicts the average value and the upper and lower control limits (the highest and lowest values) of a process.

Synonyms: Shewhart chart