SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KLASA RÓWNOWAŻNOŚCI

WSTECZ

ang. equivalence partition


Podzbiór dziedziny wartości zmiennej w module lub systemie, dla którego zakłada się, na podstawie specyfikacji, że wszystkie wartości będą traktowane przez system w podobny sposób.

Synonimy: klasa abstrakcji


A subset of the value domain of a variable within a component or system in which all values are expected to be treated the same based on the specification.

Synonyms: equivalence class