SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

KOEGZYSTENCJA

WSTECZ

ang. Co-existence


Koegzystencja – zdolność produktu oprogramowania do działania z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku dzieląc wspólne zasoby.

Bibliografia:ISO 9126

Patrz także


Co-existence – the capability of the software product to co-exist with other independent software in a common environment sharing common resources.

See also