SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KOMITET ZARZĄDZANIA DEFEKTAMI

WSTECZ

ang. defect management committee


Zespół interesariuszy reprezentujących różne specjalności, który zarządza zgłaszanymi defektami od momentu zgłoszenia do końcowego rozwiązania (usunięcia defektu, odroczenia lub anulowania zgłoszenia). W niektórych przypadkach to także rada kontroli zmian.

Synonimy: konsylium nad defektami


A cross-functional team of stakeholders who manage reported defects from initial detection to ultimate resolution (defect removal, defect deferral, or report cancellation). In some cases, the same team as the configuration control board.

Synonyms: defect triage committee