SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

KOMITET ZARZĄDZANIA USTERKAMI

WSTECZ

ang. Defect management committee


Komitet zarządzania usterkami – zespół interesariuszy z różnych specjalności, który zarządza zgłaszanymi usterkami od zgłoszenia do końcowego rozwiązania (usunięcia usterki, odroczenia lub anulowania zgłoszenia). W niektórych przypadkach, to także rada kontroli zmian.

Patrz także


Defect management committee – a cross-functional team of stakeholders who manage reported defects from initial detection to ultimate resolution (defect removal, defect deferral, or report cancellation). In some cases, the same team as the configuration control board.

See also