SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KOMPATYBILNOŚĆ Z RÓŻNYMI PRZEGLĄDARKAMI

WSTECZ

ang. cross-browser compatibility


Stopień, w jakim strona lub aplikacja internetowa może działać pod różnymi wersjami przeglądarek i łagodnie obniżać jakość swego działania, gdy przeglądarka nie posiada odpowiednich cech lub posiada je w niewystarczającym stopniu.


The degree to which a website or web application can function across different browsers and degrade gracefully when browser features are absent or lacking.