SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KOMPATYBILNOŚĆ

WSTECZ

ang. compatibility


Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując to samo środowisko sprzętowe lub programowe.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a component or system can exchange information with other components or systems, and/or perform its required functions while sharing the same hardware or software environment.

Reference: After ISO 25010