SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KONTEKST UŻYCIA

WSTECZ

ang. context of use


Użytkownicy, zadania, wyposażenie (sprzęt, oprogramowanie i materiały) oraz fizyczne i społeczne środowiska, w których oprogramowanie jest używane.

Źródło: ISO 9241-11


Users, tasks, equipment (hardware, software and materials), and the physical and social environments in which a software product is used.

Reference: ISO 9241-11