SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KORPORACYJNA TABLICA ROZDZIELCZA

WSTECZ

ang. corporate dashboard


Przedstawienie – przy pomocy tablicy rozdzielczej – statusu organizacji i kondycji przedsiębiorstwa.

Zobacz również: zrównoważona karta wyników, tablica rozdzielcza


A dashboard-style representation of the status of corporate performance data.

See also: balanced scorecard, dashboard