SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KOSZT JAKOŚCI

WSTECZ

ang. cost of quality


Całkowity koszt poniesiony na działania jakościowe, na który składają się koszty działań prewencyjnych, koszty wykrycia, koszty awarii wewnętrznych i koszty awarii zewnętrznych.


The total costs incurred on quality activities and issues and often split into prevention costs, appraisal costs, internal failure costs and external failure costs.