SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KRYTERIA AKCEPTACJI

WSTECZ

ang. acceptance criteria


Kryteria, które moduł lub system musi spełniać, aby został zaakceptowany przez użytkownika, klienta lub inny uprawniony podmiot.

Źródło: ISO 24765


The criteria that a component or system must satisfy in order to be accepted by a user, customer, or other authorized entity.

Reference: ISO 24765