SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KRYTERIA POKRYCIA

WSTECZ

ang. coverage criteria


Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu.

Zobacz również: przedmiot pokrycia


The criteria to define the coverage items required to reach a test objective.

See also: coverage item