SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KRYTERIA ZALICZENIA/NIEZALICZENIA

WSTECZ

ang. pass/fail criteria


Reguły decyzyjne wykorzystywane do określenia czy element testowy zaliczył test.

Źródło: After ISO 29119-1


Decision rules used to determine whether a test item has passed or failed.

Reference: After ISO 29119-1