SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

KRYTERIA ZALICZENIA/NIE ZALICZENIA

WSTECZ

ang. Pass/fail criteria


Kryteria zaliczenia/nie zaliczenia – reguły decyzyjne wykorzystywane do określenia czy obiekt testowany (funkcja) lub cecha zaliczyła test.

Bibliografia:IEEE 829


Pass/fail criteria – decision rules used to determine whether a test item (function) or feature has passed or failed a test.