SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

KRYTERIUM WEJŚCIA

WSTECZ

ang. Entry criteria


Kryterium wejścia – zbiór ogólnych i specyficznych warunków, których spełnienie jest wymagane do kontynuacji procesu dla określonego zadania, np. fazy testów. Celem kryterium wejścia jest ochrona przed rozpoczęciem zadania, w sytuacji, gdy pociąga to za sobą więcej (zmarnowanych) nakładów pracy w porównaniu z nakładem pracy potrzebnym do osiągnięcia stanu spełnienia kryterium wejścia.

Bibliografia:Gilb and Graham


Entry criteria – the set of generic and specific conditions for permitting a process to go forward with a defined task, e.g. test phase. The purpose of entry criteria is to prevent a task from starting which would entail more (wasted) effort compared to the effort needed to remove the failed entry criteria.