SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KRYTERIUM WYJŚCIA

WSTECZ

ang. exit criteria


Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone.

Źródło: After Gilb and Graham

Synonimy: kryteria zupełności, kryteria zakończenia testów, definicja ukończenia


The set of conditions for officially completing a defined task.

Reference: After Gilb and Graham

Synonyms: completion criteria, test completion criteria, definition of done