SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KRYTYCZNE PROCESY TESTOWANIA

WSTECZ

ang. Critical Testing Processes


Model usprawniania procesu testowego oparty na zawartości, zbudowany w oparciu o dwanaście procesów krytycznych. Zawierają one bardzo widoczne procesy, przy pomocy których pracownicy i kierownictwo oceniają kompetencje, oraz najważniejsze procesy, których wydajność wpływa na zysk i reputację organizacji. (CTP – od ang. Critical Testing Processes)

Akronim: CTP

Zobacz również: model oparty na zawartości


A content-based model for test process improvement built around twelve critical processes. These include highly visible processes, by which peers and management judge competence and mission-critical processes in which performance affects the company’s profits and reputation.

Acronym: CTP

See also: content-based model