SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

KRYTYCZNE PROCESY TESTOWANIA

WSTECZ

ang. Critical Testing Processes


Krytyczne procesy testowania (CTP akronim od angielskiego Critical Testing Processes) – model oparty na zawartości, służący poprawie procesu testowania, zbudowany w oparciu o dwanaście procesów krytycznych. Zawierają one bardzo widoczne procesy, przy pomocy których pracownicy i kierownictwo oceniają kompetencje oraz najważniejsze procesy, których wydajność wpływa na zysk i reputację organizacji.

Patrz także


Critical Testing Processes (CTP) – content-based model for test process improvement built around twelve critical processes. These include highly visible processes, by which peers and management judge competence and mission-critical processes in which performance affects the company’s profits and reputation.

See also