SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KRYTYCZNY CZYNNIK SUKCESU

WSTECZ

ang. critical success factor


Element niezbędny w organizacji lub projekcie do wypełnienia jej/jego misji. Krytyczne czynniki sukcesu to te czynniki lub aktywności, które są niezbędne do zapewnienia powodzenia.


An element necessary for an organization or project to achieve its mission. Critical success factors are the critical factors or activities required for ensuring the success.