SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

KWADRANTY TESTOWE

WSTECZ

ang. agile testing quadrants


Model klasyfikacji typów/poziomów testów według czterech grup odniesionych do dwóch wymiarów celów testowania: wspieranie zespołu vs. krytyka produktu oraz cel technologiczny vs. cel biznesowy.


A classification model of test types/levels in four quadrants, relating them to two dimensions of test goals: supporting the team vs. critiquing the product, and technology-facing vs. business-facing.