SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

LABORATORIUM UŻYTECZNOŚCI

WSTECZ

ang. usability lab


Fizyczne miejsce, w którym przeprowadza się bezinwazyjne obserwacje reakcji uczestników oraz ich odpowiedzi na działanie oprogramowania.


A test facility in which unintrusive observation of participant reactions and responses to software takes place.