SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŁAGODZENIE RYZYKA

WSTECZ

ang. risk mitigation


Proces, w którym podejmowane są decyzje i wdrażane środki ochronne w celu zmniejszenia lub utrzymania ryzyk na określonych poziomach.


The process through which decisions are reached and protective measures are implemented for reducing or maintaining risks to specified levels.