SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŁATWOŚĆ PONOWNEGO UŻYCIA

WSTECZ

ang. reusability


Stopień, w jakim produkt pracy może być użyty w więcej niż jednym systemie lub w budowie innych produktów prac.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which a work product can be used in more than one system, or in building other work products.

Reference: After ISO 25010