SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MACIERZ ŚLEDZENIA

WSTECZ

ang. traceability matrix


Dwuwymiarowa tabela, która koreluje dwa pojęcia (np. wymagania i przypadki testowe). Macierz ta umożliwia śledzenie w tył i w przód połączenia między elementami, tym samym umożliwiając określenie pokrycia oraz szacowanie wpływu proponowanych zmian.


A two-dimensional table, which correlates two entities (e.g., requirements and test cases). The table allows tracing back and forth the links of one entity to the other, thus enabling the determination of coverage achieved and the assessment of impact of proposed changes.