SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

MANIFEST AGILE

WSTECZ

ang. Agile manifesto


Manifest Agile (Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania) – określenie zasad, które stanowią zwinne wytwarzanie oprogramowania.

Te zasady to:

  • Ludzie i współpraca ponad procesy i narzędzia.
  • Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację.
  • Współpraca z klientem ponad formalne ustalenia.
  • Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Agile manifesto – a statement on the values that underpin agile software development.

The values are:

  • individuals and interactions over processes and tools
  • working software over comprehensive documentation
  • customer collaboration over contract negotiation
  • responding to change over following a plan