SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MANIFEST POPRAWIANIA PROCESU TESTOWEGO

WSTECZ

ang. test process improvement manifesto


Deklaracja naśladująca manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania określająca wartości ważne dla poprawy procesu testowego. Są to: elastyczność ponad szczegółowe procesy, ukierunkowanie na praktykę ponad ukierunkowanie na procesy, przeglądy koleżeńskie zamiast (departamentów) zarządzania jakością, ukierunkowanie na biznes ponad ukierunkowanie się na model.

Źródło: Veenendaal08


A statement that echoes the Agile manifesto, and defines values for improving the testing process. The values are: flexibility over detailed processes, best practices over templates, deployment orientation over process orientation, peer reviews over quality assurance (departments), business driven over model-driven.

Reference: Veenendaal08