SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

MAPA MYŚLI

WSTECZ

ang. mind map


Diagram używany do reprezentacji pomysłów, zadań, słów lub innych elementów wokół określonego tematu.


A diagram arranged around a general theme that represents ideas, tasks, words or other items.

Synonyms: Mind-Map