SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

METODYCZNA STRATEGIA TESTOWA

WSTECZ

ang. methodical test strategy


strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy używa predefiniowanego zbioru warunków testowych, takich jak standard jakości, lista wyboru lub zbiór uogólnionych, logicznych przypadków testowych które mogą być powiązane z jakąś dziedziną, aplikacją lub typem testów.


A test strategy whereby the test team uses a pre-determined set of test conditions such as a quality standard, a checklist, or a collection of generalized, logical test conditions which may relate to a particular domain, application or type of testing.